Uroczyste XII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji.

W dniu 20 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11, odbyło się uroczyste XII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji, podczas którego obchodzony był Dzień Kuratora Sądowego. 

W posiedzeniu KRK udział wzięli między innymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości p. Łukasz Piebiak oraz Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji p. Henryk Pawlaczyk. Obecny był także Senator RP p. Antoni Szymański.
W posiedzeniu tym udział wzięło również trzech przedstawicieli naszego Stowarzyszenia: prezes Aneta Marczak-Cywińska oraz wiceprezesowie Rafał Chmiel (również jako delegat KRK) i Rafał Skręt.

W uznaniu za dotychczasowe zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak wręczył wyróżnionym kuratorom pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości. Na wniosek Krajowej Rady Kuratorów wyróżnionym został również nasz wiceprezes Rafał Skręt, wykonujący swoje obowiązki kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu.

Serdecznie gratulujemy!