Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

W głównym gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się 4 czerwca 2020 roku spotkanie z ministrem Michałem Wójcikiem, pełniącym funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Spotkanie to zostało zorganizowane z inicjatywy naszego Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilium” we współpracy z Krajową Radą Kuratorów.

Podczas spotkania nasze Stowarzyszenie było reprezentowane przez prezes Anetę Marczak-Cywińską oraz wiceprezesa Rafała Chmiela, który wystąpił w podwójnej roli, bo również jako delegata okręgu katowickiego do Krajowej Rady Kuratorów V kadencji. Z kolei z ramienia Krajowej Rady Kuratorów, oprócz wspomnianego naszego wiceprezesa, w spotkaniu uczestniczył przewodniczący Grzegorz Kozera, reprezentując wszystkich kuratorów sądowych w Polsce.

Tematem spotkania był planowany w bieżącym roku wzrost wynagrodzeń kuratorów sądowych. Uczestnicy spotkania przekazali Panu Ministrowi podziękowania w związku z wpisaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na rok bieżący. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zapytał także o kwestie związane z praktycznym aspektem tej decyzji i jej wykonaniem.

Spotkanie odbyło się w bardzo życzliwej atmosferze, sprzyjającej dialogowi i dalszej współpracy. Poniżej zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Prezydium KRK komunikatem z tego spotkania w wersji pliku PDF.

 

KOMUNIKAT PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY KURATORÓW ZE SPOTKANIA Z SEKRETARZEM STANU W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI