Podziękowania dla ŚSKS Auxilium

9 grudnia 2016 roku w Tychach miał miejsce Miejski Zjazd Profilaktyczny, będący podsumowaniem tyskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci „Twoje milczenie oznacza zgodę”. I my tam również byliśmy, i podziękowanie za udział w kampanii otrzymaliśmy. 

Nasze Stowarzyszenie, jako koalicjant i partner miasta Tychy, otrzymało również podziękowanie od Fundacji po DRUGIE, za udział w światowej kampanii "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży". 

W Polsce działania kampanii od kilku lat koordynuje właśnie Fundacja po DRUGIE, zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań.