Piszą o nas w lokalnej prasie…

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się w lokalnym tygodniku "Twoje Tychy" (nr 502) o realizowanym aktualnie pod egidą naszego Stowarzyszenia programie SZANSA. Program ten skierowany jest do tzw. trudnej młodzieży, zagrożonej narkomanią i demoralizacją.

Celem programu jest uzyskanie w miarę trwałej zmiany postaw uczestników w zakresie profilaktyki oraz zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających i psychoaktywnych poprzez m.in. aktywne uprawianie sportu, wzrostu wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa oraz produktywnego i akceptowanego społecznie pożytkowania wolnego czasu.

Wśród działań merytorycznych, jakie oferuje program są zajęcia sportowe na siłowni, prelekcje na temat problematyki uzależnień i skutków działania środków odurzających na organizm ludzki, poradnictwo i konsultacje kuratorskie oraz udział w zajęciach sportowych personalnego trenera.

Poniżej link do elektronicznego wydania nr 502 tygodnika Twoje Tychy (artykuł znajduje się na 2. stronie).

https://issuu.com/tychy.pl/docs/tt_502