FIO - Śląskie Lokalnie 2017. Dotacje na rozwój młodych podmiotów. Mamy to!

Jest nam miło poinformować, że nasz projekt pn. "Profesjonalni kuratorzy sądowi - projekt doposażenia w celu rozwijania działalności statutowej", został pozytywnie zaopiniowany przez komisję konkursową i tym samym otrzymaliśmy dotację w wys. 5 tys. zł na jego realizację.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie udział w konkursie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: dotacje na rozwój młodych podmiotów, który został zorganizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundusz Inicjatyw Lokalnych - Śląskie Lokalnie oraz przy udziale FRES Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej i Fundusz Lokalny "Ramża".

Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu, dzięki któremu zamierzamy m.in. zakupić laptop, projektor i prezenter do wyświetlania prezentacji, reklamę typu roll-up, stworzyć stronę internetową i logo Stowarzyszenia.

Więcej na temat samego konkursu, jego celów można przeczytać tutaj: http://www.slaskielokalnie.pl/…/FIO-Slaskie-Lokalnie-2017-…/