Aktualności

Surowsze kary dla sprawców przemocy wobec dzieci.

W dniu 13 lipca weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu karnego, zaostrzające system kar przewidzianych dla sprawców popełnionych na szkodę małoletnich oraz osób nieporadnych, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności oraz opiece i rodzinie. 

Uroczyste XII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji.

W dniu 20 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11, odbyło się uroczyste XII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji, podczas którego obchodzony był Dzień Kuratora Sądowego.