Aktualności

Znowelizowane rozporządzenie o wynagrodzeniach

W dniu 27 września br. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (poz. 1784).

Podziękowania dla ŚSKS Auxilium

9 grudnia 2016 roku w Tychach miał miejsce Miejski Zjazd Profilaktyczny, będący podsumowaniem tyskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci „Twoje milczenie oznacza zgodę”. I my tam również byliśmy, i podziękowanie za udział w kampanii otrzymaliśmy. 

"Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym”

Nakładem wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Impuls ukazała się książka pt. Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, pod redakcją naukową dwóch kuratorów rodzinnych ze Słupska - dr. Pawła Kozłowskiego (IV ZKSS w Słupsku) i dr. Łukasza Wirkusa (III ZKSS w Słupsku).

Piszą o nas w lokalnej prasie…

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się w lokalnym tygodniku "Twoje Tychy" (nr 502) o realizowanym aktualnie pod egidą naszego Stowarzyszenia programie SZANSA. Program ten skierowany jest do tzw. trudnej młodzieży, zagrożonej narkomanią i demoralizacją.

FIO - Śląskie Lokalnie 2017

Jest nam miło poinformować, że nasz projekt pn. "Profesjonalni kuratorzy sądowi - projekt doposażenia w celu rozwijania działalności statutowej", został pozytywnie zaopiniowany przez komisję konkursową i tym samym otrzymaliśmy dotację w wys. 5 tys. zł na jego realizację.

Surowsze kary dla sprawców przemocy wobec dzieci.

W dniu 13 lipca weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu karnego, zaostrzające system kar przewidzianych dla sprawców popełnionych na szkodę małoletnich oraz osób nieporadnych, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności oraz opiece i rodzinie.